LÀM ĐÔNG: Chỉ 5-7 phút với đá và khăn giấy ướt Hầu hết mọi người đều biết từ viết tắt RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation) khi xử lý các vết thương, đặc biệt là các vết thương cấp tính, nhưng điều còn thiếu là làm thế nào để chườm đá. Nghe có vẻ kỳ lạ […]

Tiếp tục đọc...